اخبار و مقالات

هشدار

هشدار

♨️هشدار پیامکی همراه با لینک  http://sabadmelat.com برای دریافت بسته حمایتی

🔸ثبت های مرتبط با شرکتهای تولیدی   ۴_۵۹۲۷۲۷۷۷۶۴۳۹۷۷۶۰۸۵۲

📌 چهار محور اصلی برنامه اصلاح ساختار بودجه 🔺 سازمان

ماده۱۵۱

ماده۱۵۱

#آموزش_مالیاتی #ماده۱۵۱ ((به همراه بخشنامه ها،تصویب نامه ها و تصمیم

ماده ١٥٢

ماده ١٥٢

#آموزش_مالياتي #ماده ١٥٢ ((به همراه آيين نامه ها،بخشنامه ها،تصويب نامه

تماس سریع