دسته: مستغلات
مستغلات

مستغلات: املاک و مستغلات به کلیه اموال منقول و غیر منقول مستقر در یک ملک گفته می‌شود ، که به‌طور کلی از زمین، ساختمان، محصولات کشاورزی، منابع طبیعی، مواد معدنی و آب‌های زیرزمینی تشکیل شده‌است مشمولین مالیات بر درآمد املاک درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع درایران […]

تماس سریع