دسته: لوایح مالیاتی
لوایح مالیاتی

لوایح مالیاتی: شرکت حسابداری ساینا تراز با بهره گيري از متخصصات امر ماليات به كليه اشخاص در زمينه تنظیم لایحه مالیاتی و حضور در مراجع حل اختلاف ياري مي رساند . لازم به ذكر است دفاع از حقوق موديان با استفاده از خدمات افراد متخصص و صاحب نظر صورت مي پذيرد و شامل كليه مراحل […]

تماس سریع