دسته: اظهار نامه ارزش افزوده
اظهار نامه ارزش افزوده

اظهار نامه ارزش افزوده کلیه شرکتها و اشخاص حقیقی که در امور تجاری فعالیت دارند (مشمولین فراخوان مرحله هفتم.(درمرحله هفتم که از مهر ماه ۱۳۹۵ ابلاغ و اجرایی شده است با هر حجم از فروش و یا درآمد از محل عرضه کالا و ارائه خدمات که به موجب فراخوان های قبلی تاکنون برای اجرای قانون […]

تماس سریع