دسته: اعزام حسابدار
اعزام حسابدار

اعزام حسابدار: اغلب شرکتها و اشخاص حقیقی کار حسابداری خود را بسیار سهل و ساده میدانند. در صورتی که، با توجه به پیچیده شدن مفاد قانونی از جمله قانون تجارت ، مالیات عملکرد ،بیمه ، ارزش افزوده و غیره وضعیت مالی شرکتها ممکن است بغرنج و طاقت فرسا شود. پس در این مواقع توصیه می […]

تماس سریع