دسته: حسابرسی
خدمات حسابرسی

خدمات حسابرسی کارشناسان با تجربه ساینا تراز با تکیه بر علم و تجربه حسابرسان خود آماده ارائه هر گونه خدمات حسابداری به مراکز ، شرکت ها ، ارگان ها و… می باشد. از جمله خدمات حسابرسی داخلی این موسسه عبارتند از حسابرسی عملیاتی، بازبینی ، بررسی و رسیدگی به کلیه عملیات های مالی و اسناد مربوط […]

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی: حسابرسی داخلی نوعی سیستم کنترلی بوده که مدیران سازمان برای مشخص شدن کیفیت هزینه کردها و عملیات های مالی و آگاهی از وضعیت مالی شرکت و دارایی ها انجام می دهند . بررسی ها ممکن است به جهات تهیه گزارشات داخلی یا گزارشاتی با مخاطبین خارج سازمانی انجام شود و هر کدام به […]

صورت های مالی

صورت های مالی: نتیجه فعالیت یک شرکت در یک دوره زمانی خاص در گزارش هایی ارائه می شود که به آنها “صورت های مالی” گفته می شود. این گزارش ها دارای چهارچوب و شکل خاصی می باشند که موسسه حسابداری ساینا برای تهیه آن ها با رعایت اصول حسابداری و استانداردهای مربوطه به منظور تحویل […]

گزارش مالی

گزارش مالی: یک حسابرس در رابطه با کیفیت و صحت گزارش‌های مالی ارائه شده از سوی شرکت‌ها، گزارشی رسمی و تخصصی تهیه می‌کند. این گزارش در حسابرسی از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، این مقاله به بررسی اجزای این گزارش، رابطه حسابرس با طرفین گزارش‌های مالی، از جمله سهامداران، وام دهندگان و غیره […]

تماس سریع