دسته: تنظیم لوایح
تنظیم لوایح بیمه

تنظیم لوایح بیمه: شرکتها و موسسات در دوره فعالیت خود با سازمان تامین اجتماعی در حال مراوده هستند، یکی از رایج ترین این مراودات رسیدگی های سازمان تامین اجتماعی می باشد که گاها منجر به جرایم شدیدی میگردد. کارشناسان موسسه ساینا تراز با تنظیم لوایح بیمه اقدام به کاهش جرایم مزبور می نمایند و دفاع […]

تماس سریع