دسته: ثبت برند
ثبت برند

ثبت برند: برخی شرکتهای ثبتی غیر معتبر از ثبت برند فرآیندی زمان بر ساخته اند و برای جذب مشتری اطلاعاتی غلط به مشتریان داده و باعث سردرگمی مشتریان می شوند، رفت و برگشت های پرونده، رد شدن اسامی و طبقات انتخابی مشتری، همه در اثر کمبود تجربه این شرکتها واستعلام برند قبل از ثبت است. […]

تماس سریع